Arbejdsmiljø i Hjemmeplejen

RESUME

Med det formål at nedbringe arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø og skabe bedre trivsel for både borgere, pårørende og ansatte i hjemmeplejen, har Design by Research designet og faciliteret en omfattende brugerdrevet innovationsproces for Roskilde Kommune. Projektet har resulteret i konkrete løsninger, som både borgere, pårørende og ansatte i hjemmeplejen har medvirket til at udvikle.

METODER

  • Kvalitative interviews

  • Co-creation workshops

  • Prototyping

RESULTATER

  • Bedre forståelse af hvordan samarbejdet med hjemmeplejen opleves af borgere og pårørende.
  • Udvikling af en ‘indretningsmodel’ og andre konkrete ideer, som sikrer en inddragende dialog mellem borgere, pårørende og hjemmepleje og derved forebygger fremtidige konflikter.
  • Forankring af projektet i organisationen gennem kontinuerlig inddragelse af ca. 50 forskellige interessenter.

BAGGRUND

Da Roskilde Kommune ønskede at skabe bedre arbejdsmiljø i hjemmeplejen samt bedre trivsel for borgere og pårørende, blev vi bedt om at designe en brugerdrevet innovationsproces, der skulle resultere i konkrete tiltag, som alle interessenter var involveret i at udvikle.

For at imødekomme dette, har vi over en længere periode involveret både borgere, pårørende, ansatte i hjemmepleje, visitation og hjælpemiddelafsnit i processen.

I alt ca. 50 personer har været involveret og bidraget til udviklingen af konkrete løsninger, der skaber bedre dialog og inddragelse. Involveringen er sket gennem kvalitative interviews, co-creation workshops, prototyping og efterfølgende udvikling af konkrete ideer til implementering.

RESULTAT

Projektet har resulteret i konkrete værktøjer til bedre dialog og inddragelse. Alle interessenter har gennem interviews og workshops bidraget til udviklingen af de endelige løsninger, som er blevet testet gentagne gange i den relevante kontekst. Som et konkret eksempel kan nævnes en ‘indretningsmodel’, der benyttes som et visuelt dialogværktøj, når der skal indføres hjælpemidler i et hjem.

Modellen gør indretningssituationen konkret, overskuelig og dialogbaseret. Den er pt. ved at blive implementeret i hjemmeplejen, og det er under overvejelse, om den også skal implementeres indenfor handicapområdet i kommunen.

Flere cases