Kommunernes Ydelsessystem

RESUME

I forbindelse med udviklingen af et nyt IT-system til kontanthjælpsområdet, hjalp Design by Research KOMBIT med at designe og facilitere en brugerinddragelsesproces. Formålet var at få kortlagt forskellige typer af kontanthjælpsmodtageres behov til en digital selvbetjeningsløsning. Brugerbehovene blev kommunikeret gennem brugerrejser og en række borgerpersonas, som blev en del af KOMBITs kravmateriale.

METODER

 • Kvalitative interviews

 • Brugerrejser

 • Co-creation workshops

 • Prototyping

RESULTATER

 • En række personas, som hjalp KOMBIT med at formidle forskellige typer af kontanthjælpsmodtageres behov til en kommende selvbetjeningsløsning.
 • Brugerrejser, som enkelt og visuelt kommunikerer forskellige personaers interaktion med en kommende selvbetjeningsløsning.
 • Prototyper (digitale skærmbilleder) på en kommende selvbetjeningsløsning, som blev testet med udvalgte kontanthjælpsmodtagere.
 • Idékatalog, hvor vi har beskrevet og visualiseret en række konkrete ideer til selvbetjeningsløsningen.
 • Visuel kortlægning af sagsflow i tre udvalgte kommuner.
 • Sagsbehandlerbrugerrejser, som beskriver, hvordan selvbetjeningsløsningen spiller sammen sagsbehandlerløsningen.
 • Vi deltog på baggrund af resultaterne fra brugerinddragelsen i at udarbejde den konkrete kravspecifikation til selvbetjeningsløsningen.

BAGGRUND

Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT er et fælleskommunalt projekthus, der arbejder med digitalisering for kommunerne. I projektet ”Kommunernes Ydelsessystem” arbejder KOMBIT med at udvikle en helt ny IT-løsning på kontanthjælpsområdet rettet både mod borgere og sagsbehandlere. I den forbindelse ville KOMBIT gerne kortlægge brugertyper og –behov samt få et overblik over, hvordan forskellige typer af kontanthjælpsmodtagere oplever den nuværende proces på området. Formålet var bl.a. at udvikle kravmateriale, som enkelt kommunikerer forskellige brugertyper og brugsscenarier for en kommende selvbetjeningsløsning.

RESULTAT

Design by Research udviklede og gennemførte en brugerinddragelsesproces, hvor en række forskellige typer af kontanthjælpsmodtagere blev interviewet. Derudover faciliterede vi co-creation workshops, hvor kontanthjælpsmodtagere sammen med sagsbehandlere og kommunale medarbejdere, var med til at udvikle idéer til den kommende løsning. Desuden udviklede og testede vi en række prototyper på den borgerrettede del af løsningen og testede disse på nuværende kontanthjælpsbrugere. Resultatet var bl.a. udviklingen af en række kontanthjælps-personas, der formidlede de kortlagte behov, et idékatalog til den kommende løsning samt en borger- og en sagsbehandlerbrugerrejse der formidlede funktionaliteterne i den kommende løsning på et let forståelig og engagerende måde.

KOMBIT har desuden efterfølgende udviklet en video baseret på tekst og visualiseringer fra vores sagsbehandlerbrugerrejse (se nedenfor).

Flere cases